Referat fellesmøte LSU og ulike faglige samarbeidsutval

Her finn du relevant felles informasjon og referat frå fellesmøte mellom ulike lokale samarbeidsutval (LSU) og faglige samarbeidsutval i Helsefellesskap Møre og Romsdal.

Illustrasjon samarbeid
Sist oppdatert 16.03.2022