For våre samarbeidspartar

Viktige meldingar om Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal

På denne sida kan kommunane, fastlegar og andre tilvisarar i Møre og Romsdal halde seg oppdaterte på viktige meldingar i samband med at Helse Møre og Romsdal tar i bruk Helseplattformen.

Sist oppdatert 30.04.2024