Fastlegeportalen

Nyheitsbrev til fastlegar og andre tilvisarar

Helse Møre og Romsdal sender med ujamne mellomrom ut e-post til fastlegar og andre tilvisarar. No blir desse meldingane også publisert på nett for enklare gjenfinning.

Sakene blir sortert kronologisk etter fagområde. Nye fagområde blir lagt til etter kvart som her er aktuelle saker.  

Radiologi

    Revmatologi

      Sist oppdatert 22.03.2024