Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i endokrinologi i Helse Møre og Romsdal

I Helse Møre og Romsdal er det endokrinologisk tilbod ved Volda, Ålesund og Molde sjukehus. I Kristiansund får nokre diabetes- og tyroideapasientar oppfølging frå lege etter eigen avtale. Alle sjukehusa har tilsett diabetessjukepleiarar og har diabetesteam.

Illustrasjon av skjoldkjertelen

Alle sjukehusa har velfungerande laboratorier med eit samarbeid om analyser. Dei viktigaste hormonanalysene blir gjort i foretaket. I Ålesund og Molde er det eige isotoplaboratorium, men bilda blir tolka av spesialist i nukleærmedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Det blir gjort godkjent bentetthetsmåling, DEXA, på røntgenavdelinga på alle dei fire sjukehusa.

Tyreoidea- og paratyreoideakirurgi er sentralisert til Ålesund sjukehus. Overvekts-poliklinikken er i Ålesund og overvektskirurgi er eit samarbeid mellom Ålesund og Volda.

Det endokrinologiske miljøet og tilbodet i Ålesund og Molde er omkring like. Volda har eit mindre tilbod enn dei to andre. LIS-utdanning etter ny spesialitetsstruktur skjer ved alle dei tre sjukehusa, men det er noko variasjon i kva læringsmål ein får oppfylt dei ulike stadene. Ein må difor pårekne noko hospitering eller teneste ved eit av dei andre sjukehusa. Det er i tillegg nødvendig med 18 månader teneste ved universitetssjukehus for å kunne få oppfylt læringsmål vi ikkje tilbyr i Møre og Romsdal.

​Spesialisering i endokrinologi ved Volda sjukehus

Spesialisering i endokrinologi ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i endokrinologi ved Molde sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 23.05.2023