Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i generell indremedisin i Helse Møre og Romsdal

Illustrasjonsbilete

Ein spesialist i indremedisin har spesialisert seg innan sjukdommar i de fleste indre organ hos pasientar over 18 år. Ein indremedisinar jobbar med akutte og kroniske sjukdommar på intensivavdeling/overvåking, sengepost og poliklinikk, og det inneber også prosedyrer som gastroskopiar, ultralyd av hjertet, pleuratapping og spinalpunksjon.

I vårt helseforetak er LIS-utdanninga i indremedisin organisert ved alle dei fire sjukehusa. Del 2 felles indremedisin kan ein gjere ved alle sjukehusa, men deler av utdanninga i hovudspesialiteten indremedisin må skje på eit større sjukehus og det er planlagt at dette skal vere i Ålesund.


​Spesialisering i generell indremedisin ved Volda sjukehus

Spesialisering i generell indremedisin ved Ålesund sjukehus

​Spesialisering i generell indremedisin ved Molde sjukehus

​Spesialisering i generell indremedisin ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 23.05.2023