Styrande dokument

Her finn du rapportar og styredokument knytt til dei ulike byggeprosjekta ved Ålesund sjukehus som fell under AIO-prosjektet.

Sist oppdatert 19.04.2023