Konseptrapporten SNR

​Status

Offentleggjering av konseptrapporten 15. november

Styrebehandling

  • Styret i Helse Møre og Romsdal 25. november 2016
  • Styret i Helse Midt-Noreg 8. desember 2016

Konseptrapport (pdf)

Delutgreiingar til konseptrapporten

Følgjande obligatoriske delutgreiingar i konseptfasen er gjennomført

Tilleggsutgreiingar og eigne delrapportar på følgjande område

KSK og ROS-analyse

Sist oppdatert 05.03.2019