EVF (Erytrocytt volum fraksjon)

​B-EVF (Erytrocytt volum fraksjon)


Referanseområde


                       Menn             Kvinner
0-7 d              0,42-0,67       0,42-0,67
7-15 d            0,39-0,63       0,39-0,63
15-60 d          0,28-0,50       0,28-0,50
2-6 mnd         0,28-0,40      0,28-0,40
6 mnd-8 år    0,30-0,39      0,30-0,39
8-12 år           0,32-0,42      0,32-0,42
12-19 år         0,36-0,49      0,33-0,45
19 år           0,41-0,53      0,37-0,46

Indikasjoner

Utregning av Ery-MCHC og Ery-MCV, i forbindelse med utredning av anemi av ukjent årsak. Kontroll av pasienter med polycytemia vera. Kontroll av pasienter med forstyrrelser i vann/elektrolytt-balansen (kun hvis målt med sentrifugeringsteknikk, det gjøres ikke her).

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod.

Tolking

B-EVF er den brøkdel erytrocyttmassen utgjør av blodvolumet. Rutinemessig blir B-EVF ikke målt, men utregnet som produktet av B-erytrocytt konsentrasjon  og Ery-MCV (mean celle volum) målt i en automatisk celleteller. Før måling av B-erytrocytt-kons.og E-MCV blir blodet fortynnet med et stort volum isoton væske. Evt. endringer i Ery-MCV og  B-EVF pga. osmolalitetsforstyrrelser er derfor fjernet før analysering.
B-EVF målt ved hjelp av sentrifugering (gjøres ikke hos oss) er uendret ved tap eller akkumulering av fritt vann, og kan derfor være en nyttig parameter ved kontroll av pasienter med vann/elektrolytt-forstyrrelser. B-EVF kalkulert fra målinger av B-EPK og Ery-MCV gir i den forbindelse ikke mer enn måling av B-Hemoglobin. Kontroll av pasienter med polycytemia vera: B-EVF bør ikke overstige 45%. Ved utredning av anemi må B-EVF sees i sammenheng med B-Hemoglobin og erytrocytter, se Erytrocytter med beregninger.


Analyseinstrument

Sysmex  XN

Sist oppdatert 24.02.2021