Protein / Kreatinin ratio

​U-Protein/Kreatinin ratio


Når det rekvireres Protein i urin, analyserer laboratoriet automatisk Kreatinin i urin og beregner U-Protein/Kreatinin ratio.

Referanseområde

<14 mg/mmol.
 
OBS! Referanseområde:t gjelder bare, hvis det ikke finnes henvisning til en renal sykdom eller sykdommer med renal deltagelse. Vi henviser at det finnes mange pasienter med risikofaktorer (f. eks. Diabetes mellitus, høyt blodtrykk) som har en høy Albumin konsentrasjon tross normal Totalprotein konsentrasjon.
 
Se også  U-Albumin/kreatinin ratio

Indikasjoner

Alminnelig urinundersøkelse.

Prøvetaking/prøvemateriale

1 mL urin. 

Tolking

Utredning av nyresykdommer.

Sist oppdatert 14.12.2023