Medisinsk biokjemi og blodbank Kristiansund

Vi tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta.

Opningstider for poliklinisk prøvetaking er måndag - fredag kl. 08:00 - 15:00.

Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 vert utført berre etter avtale med rekvirenten.

Dersom det må takast blodprøve etter kl. 15:00, må ein dessverre rekne med litt ventetid. Bioingeniør på vakt kan vere opptatt med prøvetaking og analysering knytt til akutte situasjonar.

Vi tilbyr våre rekvirentar elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar, ved å fylle ut skjema og sende til oss.
Vi gjer merksam på at vi leverer gratis utstyr på vilkår av at prøvene vert rekvirerte og sende til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

2023

Nr 13 2023 Oppstart av analysen Ammoniakk ved medisinsk biokjemi og blodbank Molde
Nr 12 2023 Ny metode for serumproteinelektroforese i Molde
Nr. 11 2023 Samling av allergidiagnostikk​​
Nr. 10 2023 Overgang til ny metode innen allergidiagnostikk​
Nr. 8 2023 Ny analyse Leverfibrose score FIB-4​​
Nr. 5 2023 Elektronisk svaroverføring: Bruk av feil NLK-kode for fritt T3
Nr. 4 2023 Nedleggelse av analysen U-elektroforese og innføring av serum frie lette kjeder i Molde 
Nr. 2 2023 Ny standardisering av CDT
Nr. 1 2023 Ny metode for Kalprotektin i avføring
Intruksjon for prøvetaking til Kalprotektin i avføring​

2022

Nr. 13/2022 Viktig påminning om rekvisisjonar til Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund​
Nr. 10/2022 Nye analyser Retikulocytt-hemoglobin og RDV CV%
Nr. 07/2022 Ny analysemetode for APC-resistens
Nr. 06/2022 Forsendelse og innhenting av prøver til HMR i påska 2022​​
Nr. 04/2022 Ny analyse Non-HDL kolestrol
Nr. 02/2022 Ny metode for analysering av albumin i urin

2021​

Nr. 17/2021 Nye metoder og referanseintervall for koagulasjonsanalyser
Nr. 16/2021 Ny analyse HE4 i serum
Nr. 15/2021 Ny analyse Cystatin C
Nr. 14/2021 Bruk av RST-rør til glukosebelastning
Nr. 12/2021 Analysering av CD4 og D8
Nr. 11/2021 Ny analysemetode for anti_TPO Molde
Nr. 10/2021 Tekniske problemer med svarrapportene
Nr. 05/2021 Viktig informasjon etter innføring av ny felles RoS og Epic Beaker
Nr. 04/2021 Nye rekvisisjonar medisinsk biokjemi og medisnsk mikrobiologi Ålesund
Nr. 03/2021 Endring av enhet for etanol
Nr. 02/2021 Endring av enhet for retikulocytter

2020

Nr. 10/2020 Immunologisk test på okkult blod i avføring (iFOB)
Nr. 06/2020 Aldersavhengige grenseverdier for D-dimer
Nr. 05/2020 Prøvetaking av pasienter som har covid-19
Nr. 04/2020 Nytt tilbud innen allergidiagnostikk
Nr. 03/2020 Analysering av procalcitonin
Nr. 02/2020 Viktig ved prøvetaking til iFOB
Nr. 01/2020 Ny analyse S-Bikarbonat (total CO2)

Eldre skriv kan skaffast på førespurnad til avdelinga. 

Medisinsk biokjemi og blodbank Kristiansund

Seksjonsleiar Marit Sivertsen
marit.sivertsen@helse-mr.no


Ulike fagområde ved avdelinga

Blodbanken - Fagbioingeniør Randi Tømmervåg
randi.s.tommervag@helse-mr.no

Klinisk kjemi/hormon - Fagbioingeniør Bjørnar Thoresen
bjornar.bolso.thoresen@helse-mr.no

Hematologi/koagulasjon/blodgass - Fagbioingeniør Ruby Cathrine Olsen
ruby.cathrine.olsen@helse-mr.no 

Preanalyse - Fagbioingeniør Inger Berger
inger.berger@helse-mr.no

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Laboratoriet finn du i 2. etasje (plan 1).
Bruk hovudinngangen til sjukehuset.

Adresse

Opningstider
 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund