Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpa er planlagt implementert i løpet av første halvår 2018.

Publisert 24.10.2017

​Pakkeforløp er eit utviklingsarbeid basert på samabeid med brukarorganisasjonar og fagfeltet. Forløpa skal bidra til pasienten si helsetenesten gjennom auka medverknad, betre samhandling og likeverdig behandling. Dei skal gi pasienten innflyting på behandlingsval, og sikre pårørande den hjelpa og støtta dei har behov for.

Les meir om pakkeforløp for psykisk helse og rus  (helsedirektoratet.no)