Rusbehandling TSB langtids døgn Molde

Seksjonen tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling for rusavhengige(TSB). Å bestemme seg for å seie farvel til rus og rusmiljøet er eit modig og godt val. Det er ikkje lett å gi slepp på rusen, men behandling nyttar. Det har vi erfart sidan 1988. Hos oss fokuserer vi på fellesskapet som metode. Det er saman med andre i tilsvarande situasjon vi skaper dei beste føresetnadene for å bli rusfri.

Sentralt i behandlinga er:
  • Fellesskap
  • Meistring
  • Relasjon
  • Aktivitet
  • Sosialt nettverk
  • Familie og pårørande
  • Kulturtilbod
  • Friluftsliv

Tilbodet ved Molde behandlingssenter blir individuelt tilpassa i døgnavdeling og poliklinikk. Dagbehandling i grupper høyrer med i denne behandlinga. Behandlinga er tilrettelagd for begge kjønn og for par.

Slik finn du fram

En husrekke

Molde behandlingssenter

Glomstuvegen 50

6412 Molde