Vel møtt til Dialogkafé

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal inviterer alle som er involverte i brukarorganisasjonar, pasientorganisasjonar eller andre interesserte til dialogkafé og samarbeid rundt pasient/brukar- og pårørandeopplæring tysdag 7. februar 2023.

Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Illustrasjon dialog mangfold

For ​Lærings- og meistringssenteret (LMS) er eit godt samarbeid med brukarorganisasjonar og brukerutvalet/ungdomsrådet viktig. Vi arbeider med brukarmedverknad på fleire måtar og inviterer no til dialogkafé. 

Vel møtt til dialogkafe med tema rundt samarbeid om pasient og pårørandeopplæring. Korleis kan fleire brukarar, pasientar og pårørande få kunnskap om eigen sjukdom, korleis identifisere behovet for opplæring og korleis kommunisere godt?​

Tid: Tysdag 7. februar 2023 kl. 14.30 - 17.00
Stad: Velferdssalen ved Ålesund sjukehus

Det vert servering av kaffe, te og enkel kaffemat. 

For påmelding til dialogkaféen send e-post til rådgivar Espen Ervik ved LMS (Ålesund) på e-post: Espen.Ervik@helse-mr.no ​
Påmeldingsfrist innan 25. januar.

For å finne velferdsalen kan du gå inn hovedinngang syd på Ålesund sjukehus, ta til høgre og ned første trapp.

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Lærings- og meistringssenteret (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si.
Kontakt oss
LMS+ROPP for web 2022.jpg