Regional forskingskonferanse 2019

Meir og betre forsking er eit mål i Helse Midt-Norge. Korleis skal vi få til det? Bli med på konferansen og møt forskingsinteresserte frå heile Helse Midt-Norge.

atlanterhavsveien STOR.JPG

Konferansen skal stimulere og legge til rette for regionalt samarbeid i regionen innan forsking og innovasjon, til beste for pasienten.

Tid og stad:  2. og 3. oktober 2019, Kristiansund
Arrangør: Helse Midt-Norge RHF
Vertskap: Helse Møre og Romsdal HF, FIUK-seksjonen
Påmelding: Gå til påmeldingsskjema     

På programmet

  Program
  Onsdag 02.oktober  

  10.30--12.30: Registrering 

  11:00-12:30: Lunsj 

  12.30-12.35 Velkomen
  Øystein Lian, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU, avdelingssjef ortopedisk avdeling Kristiansund sykehus  

  12.35-13.00     Kulturelt innslag ved musikklinja ved Atlanten videregående skole og opningsord ved Kjell Nergaard, ordfører i Kristiansund og Berit K. Teige, forskingssjef Helse  Møre og Romsdal
  13.00-13.30      Nytteverdi av forskning 
  Giske Ursin, direktør Kreftregisteret, professor II ved institutt for medisinske basalfag, UiO. Les meir om Ursin

  13.30-14.15     The Bergen 4-day treatment: At the core of Bergen Center for Brain Plasticity

  Gerd Kvale, leder av Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland Universitetssykehus, seniorrådgiver ved Klinikk for 4-dagers behandling og professor ved Institutt for klinisk psykologi, UiB Les meir om Kvale
  14.15-14.30  Pause  med kaffe/te/frukt

  14.30-16.00  Potensialet i forskingskronene

  Innleiing ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

  Forskning for en bærekraftig helsetjeneste
  Björn Gustafsson, dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Les meir om Gustafsson

  Helseforskning og –innovasjon –sett fra Forskningsrådet.
  Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør næringsliv og teknologi, Forskningsrådet. Les meir om Fahlvik

  Hvordan kan vi øke antall og kvalitet på kliniske studier på norske sykehus?
  Steinar Thoresen, Head of Oncology Strategy Nordics and Netherlands, Merck Group. Les meir om Thoresen

  16.00-16.30  Pause

  16.30-17.30 Tre parallellsesjonar med presentasjonar av vitskaplege abstrakt

  Abstraktsesjon 1: (Dødeladen Cafè)
  Abstraktsesjon 2: (Bautaen)
  Abstraktsesjon 3: (Skjærva)  

  Last ned oversikt abstraksesjoner

  17.30-17.45  Pause

  17.45-18.45 Forsking for framtida

  Stamceller på fremtidens behandlingsmeny
  Jan Brinchmann, forskar ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo universitetssykehus  og Institutt for medisinske basalfag, seksjon for biokjemi, UiO. Les meir om Brinchmann

  Strategisk Forskningsledelse – praktiske erfaringer fra et offentligt sygehu i Danmark
  Lise Tarnow, Direktør Steno Diabetes Center Sjælland, tidlegare forskingssjef ved Nordsjællands Hospital:  Les meir om Tarnow

  20.00            Festmiddag på Thon Hotel Kristiansund


     

  Torsdag 03. oktober

  09.00-10.30: Forsking: framtid, samarbeid og formidling

  Innleiing ved Stig Slørdahl, adm.dir Helse Midt-Norge RHF

  "Et forskning- og innovasjonssystem for bedre folkehelse."
  Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
  Les meir om Stoltenberg

  "Frå hav til helse"
  Tormod Thomsen, styreleiar i Norwegian Center of Expertise Blue Legasea og styreleiar i Møreforsking og
  Dag Arne Lihaug Hoff, førsteamanuensis ved Institutt for  klinisk og molekylær medisin, NTNU, leiar Klinisk Forskingspost HMR, overlege Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus. Les meir om Thomsen og Hoff

  "Tre gode grunner til å skrive og snakke om forskningen din på en måte som alle forstår"
  Eivind Nicolai Lauritsen, assisterande redaksjonssjef, debattredaktør forskning.no:
  Les meir om Lauritsen

  10.30-10.45  Pause

  10.45-11.45 Samhandlingsforsking og abstraktsesjoner   

   Samhandlingsforsking: på lag for betre helse (Skjærva) 

  "Forskning i primærhelsetjenesten – et felles ansvar. Hvordan få til kraft og retning?
  Wenche Pedersen Dehli, Direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune. Les meir om Dehli
  "Kan kliniske problemstillinger danne grunnlaget for translasjonsforskning?"
  Stein Kaasa, professor ved institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU, professor II ved Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo, avdelingsleder ved Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus.
  Les meir om Kaasa  

  2)  Abstraktsesjon 4, (Dødeladen Cafè)

  3)  Abstraktsesjon 5, (Bautaen)

  Last ned oversikt abstraktsesjoner

  11.45-12.00  Pause

  12.00-12.30  Brukarmedverknad i forsking

  "Fra teori til praksis: Erfaringer med forskerkurs for brukerrepresentanter".
  v/Einar Vedul-Kjelsås, førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, forsker ved Avdeling for forskning og utvikling, St. Olavs Hospital. Les meir om Vedul-Kjelsås

  12.30 - 12.55  Utdeling av pris frå brukerutvalet

  v/ Snorre Ness, leiar i regionalt brukerutvalg

  12.55 - 13.05  Utdeling av prisar for beste vitskaplege bidrag

  13.05 - 13.15 Avslutning

  Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal

  Registrering og lunsj frå kl 11.00 - 12.30 (2.okt)
  Konferansen vert avslutta ca kl 13, deretter vil alle få tilbod om matpakke (3. okt)

  Stad: Kristiansund, Thon Hotel (rom reserveres når du melder deg på i skjema)

  Konferansen er no fullbooka

  Du melder deg på ved å gå inn på denne lenka https://gtogether.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/44815

  Betaling skjer enten med kort eller faktura. NB: du må oppgi faktureringsadresse i påmeldingsskjema.
  Deltakaravgift :
  Deltaking heile konferansen frå 2-3. oktober kr 1000 før 1. mai. Ved påmelding etter 1. mai er prisen 1200 kr.

  Både med bil og kollektivt er det lett å reise til Kristiansund.
  BÅT:
  https://www.atb.no/batruter/

  BUSS
  https://frammr.no/FRAM/FRAM-Ekspress

  FLY
  Det går direktefly mellom Kristiansund (Kvernberget) og Trondheim (Værnes)
  Sjekk wideroe.no
  Det går buss frå flyplass til Kristiansund sentrum, derfrå kan du reise firekte med Sundbåten til hotellet.
  Det går også hotellshuttlebuss fra flyplass direkte til hotell kl 19:00, 19:15 og 22:55.
  Til flyplass går det hotellshuttlebuss frå hotell kl 08:00 og 11:00

  BIL
  her finner du hotellet

  PARKERING
  Ta kontakt med hotell for å bestille gratis parkering

  Alle som er/har vore involvert i forskingsprosjekt er invitert til å sende inn abstrakt til konferansen. Kravet er at prosjektet er:
  • Finansiert av eitt eller fleire av helseføretaka i Helse Midt-Norge eller av Samarbeidsorganet
  • eller at eitt/ fleire av helseføretaka i Helse Midt-Norge er samarbeidspartnar, eller på anna vis representert

  Du finn mal til poster og abstrakt finn du her ,maks 250 ord . Frist for innsending av abstrakt er 15. mai 2019.
  Mastergradsstudentar og ph.d.-kandidatar vert særleg oppfordra til å nytte dette høvet til å presentere arbeidet sitt.

  Alle som sender inn abstrakt vil få moglegheit til å presentere forskinga si under konferansen, anten i form av ein munnleg presentasjon, eller som ein posterpresentasjon. Dei tre beste bidraga vil bli belønna med pengepremiar.

  Innsending: Ved spørsmål eller for å registrere bidrag til konferansen send desse til:
  Tor Åge Myklebust, FIUK-seksjonen, Helse Møre og Romsdal HF, tlf. 97 56 60 65,
  e-post: tor.age.myklebust@helse-mr.no

  Ønsker du å kome i kontakt med oss? Mailadresse er forsking@helse-mr.no

  Helseforskning og –innovasjon –sett fra Forskningsrådet v Anne Kjersti Fahlvik
  The Bergen 4-day treatment: At the core of Bergen Center for Brain Plasticity v Gerd Kvale
  Forskning for en bærekraftig helsetjeneste v Björn Gustafsson
  Hvordan kan vi øke antall og kvalitet på kliniske studier på norske sykehus? v Steinar Thoresen
  Stamceller på fremtidens behandlingsmeny v Jan Brinchmann
  Strategisk Forskningsledelse – praktiske erfaringer fra et offentligt sygehus i Danmark v
  Lise Tarnow
  Et forskning- og innovasjonssystem for bedre folkehelse.Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
  Tre gode grunner til å skrive og snakke om forskningen din på en måte som alle forstår
  Eivind Nicolai Lauritsen, assisterande redaksjonssjef, debattredaktør forskning.no

  "Forskning i primærhelsetjenesten – et felles ansvar. Hvordan få til kraft og retning?

  "Kan kliniske problemstillinger danne grunnlaget for translasjonsforskning?"
  Stein Kaasa

  "Fra teori til praksis: Erfaringer med forskerkurs for brukerrepresentanter".
  v/Einar Vedul-Kjelsås
  Wenche Pedersen Dehli, Direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune.

  Sist oppdatert 19.12.2019