Covid-19 Samhandling med kommunane

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Ved å følge lenken under finn du ei rekke relevante e-læringar og videoar i samband med Covid-19. 

Opne smittevernkurs i Helse Midt-Norge 

Kursa kan ein ta på to ulike måtar

  1. Innlogging – kan få kursbevis (mine kurs, historikk) (Pålogg med Bank-ID for personar tilsett utanfor Helse Møre og Romsdal)
  2. Utan innlogging - ingen innlogging, ingen kursbevis

Oversikta inneheld kurs/videoar innan følgende tema :

  • Smittevern – håndhygiene (e-læring)
  • Smittevern  - basale smittevernsrutiner (e-læring)
  • Smittevern – Isolering (e-læring)
  • Smittevern – teknisk desinfeksjon (e-læring)
  • Smittevern – Ambulansepersonell (e-læring)
  • Smittevern, avkledning og påkledning ved påvist smitte Covid-19 (video)
  • Smittevern – avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk (video)
Sist oppdatert 25.04.2024