Opphold i tilbodet om seineffektpoliklinikk etter kreftbehandling

Tilbudet om seineffekt-poliklinikk opphører i første omgang til og med august.

Publisert 10.06.2024

Årsaken til oppholdet er fravær hos sentral ressurs i dette teamet. Innhenting eller flytting av ressurser er forsøkt, men vi har dessverre ikke kapasitet i kollegiet til at tilbudet kan opprettholdes. Allerede oppsatte pasienter har fått beskjed om utsettelse og er satt på venteliste. Vi beklager sterkt ulempene dette medfører for de pasientene som rammes.