Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i urologi i Helse Møre og Romsdal

I Helse Møre og Romsdal er det fire kirurgiske avdelingar, og ved kvar av desse er det eigne urologiske seksjonar. Det er noko ulikt kva pasienttilbod dei ulike sjukehusa har, og dei største miljøa er i Ålesund og Kristiansund. Volda og Ålesund samarbeider tett saman, og det same gjer Molde og Kristiansund, men vi har og eit godt samarbeid på tvers i fylket.

Illustrasjonsbilete
LIS-utdanning skjer ved alle dei fire sjukehusa, men det er ulikt kva du kan få oppfylt av læringsmål dei ulike stadane. Det er og nødvendig med ein 18 månader spesialiseringsperiode ved universitetssjukehus.

​Spesialisering i urologi ved Volda sjukehus

Spesialisering i urologi ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i urologi ved Molde sjukehus

Spesialisering i urologi ved Kristiansund sjukehus


Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 24.04.2023