Medisinsk nødtelefon 113

Akutthjelp 113

Dei viktigaste opplysingane du må oppgi er: 1. Adresse, kommune - kvar er hendinga? 2. Telefonnummeret du ringer frå 3. Kva har skjedd?

En person som har på seg hodetelefoner

​Telefon 1 1 3

Dersom du befinn deg i ein kommune som soknar til Helse Møre og Romsdal, vil anropet ditt bli mottatt ved AMK Møre og Romsdal.

Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldingar ved akutt sjukdom og skade, koordinerer ambulanse- og luftambulansetenesta.

Meir om AMK-sentralen i Møre og Romsdal

Sist oppdatert 26.01.2024