Aukar kompetansen om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrringar

Ei ny nettside skal auke kompetansen om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrringar, som autisme og Tourettes syndrom.

Publisert 14.11.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Illustrasjon: www.adhdautismetourettes.no

Her finn du også den nye nettsida med informasjon tilpassa barn og føresette.