Kva skjer i barn og unges helseteneste

På denne sida finn du informasjon om komande arrangement og samlingar knytt til barn og unges helseteneste. Du vil også kunne finne presentasjonar eller videoar frå gjennomførte arrangement.

Komande arrangement

Gjennomførte arrangement

Her finn du presentasjonar eller videoar frå allereie gjennomførte arrangement eller samlingar. Desse ligg ute ei periode på nett før dei vert sletta.

Webinar 26. februar 2024

Føredragshaldarar

Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS- Midt-Norge).

  • Traumeforståelse ved klinisk spesialist i familieterapi Kristin Dahl
  • Vold i nære relasjoner ved Kristin Dahl
  • Snakke med barn ved helsesykepleier og sexolog Siri Leraand

Målgruppe

Dei som møter og arbeider med barn og unge innan oppvekst og helse.

Opptak frå webinaret

Del 1

Del 2

Webinar 9. januar 2024

Føredragshalder: Eli Aarland, pedagogisk psykologisk rådgivar i PPT Ytre Nordmøre

Målgruppe: dei som arbeider med barn og unge med autisme

Presentasjon frå webinaret kan du sjå her

Webinar 8. november 2023

Presentasjonen frå webinaret kan du sjå her

 

Webinar 4. oktober 2023

Webinar  22. juni 2023

Nasjonalt forløp for barnevern og helse og planprosesser i kommunene knyttet til den forebyggende planen mot omsorgssvikt og atferdsvansker vart presentert på webinaret. 


Presentasjon finn du her (pdf)​ 

Prosjektet Livet og sånt v/ Ålesund kommune vart presentert på webinar i regi av Barn og unges helseteneste 7. juni 2023. Les presentasjon (pdf) ​eller sjå webinaret i opptak (51.10 min):

 

Kontakt oss for meir informasjon om arrangementa

En kvinne med blondt hår

Toril Kvisvik

Koordinator Barn og unges helseteneste

toril.kvisvik@helse-mr.no 95781432

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.
Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav
Sist oppdatert 29.02.2024