Korleis bør born i seteleie fødast?

Norge har lenge vore langt framme på vaginal forløysing av barn i seteleie. Det er ein praksis vi bør fortsette med, bekrefter ny forsking frå Helse Møre og Romsdal. Torsdag 29. oktober 2020 disputerte fødselslege ved sjukehuset i Ålesund, Solveig Bjellmo.

Publisert 21.10.2020
Sist oppdatert 04.08.2023

Torsdag 29. oktober er det mogleg å følgje fødselslege ved sjukehuset i Ålesund, Solveig Bjellmo, sin digitale disputas.

Torsdag 29. oktober er det mogleg å følgje fødselslege ved sjukehuset i Ålesund, Solveig Bjellmo, sin digitale disputas.


Korleis bør born i seteleie fødast?

Norge har lenge vore langt framme på vaginal forløysing av barn i seteleie. Det er ein praksis vi bør fortsette med, bekrefter ny forsking frå Helse Møre og Romsdal.

- Det er så mange myter rundt det med seteleie og det er mykje informasjon der ute for gravide. Mange les nok også det dei har lyst til å høyre, og ein del av motivasjonen min bak studien var å bruke materialet til å gi kvinner meir kunnskap om vaginal fødsel og motivere for å føde slik, også ved setefødslar.
 
Det fortel fødselslege ved sjukehuset i Ålesund og doktorgradsstipendiat ved NTNU, Solveig Bjellmo. Ho er i ferd med å avslutte doktorgrada rundt eitt av dei mest kontroversielle spørsmåla i moderne obstetrikk: Korleis skal eit foster som ligg i seteleie til termin fødast? Skal det alltid gjerast planlagt keisarsnitt, eller vil det vere best for barnet å bli født vaginalt?

Du finn nærare informasjon om prosjektet her og detaljar rundt disputas på

NTNU sine sider.


Disputasoppslag for Solveig Bjellmo