Faglige samarbeidsutval

I Helsefellesskap Møre og Romsdal er det etablert 12 ulike faglige samarbeidsutval. Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF.

Sist oppdatert 28.03.2022